Chùa Tầm Nguyên 3, làng A Di Đà 2, Indio trân trọng thông báo :

Thượng Tọa Thích Thông Lai, Trụ Trì chùa Tầm Nguyên 3, làng A Di Đà 2 sẽ về làng A Di Đà 2, làm lễ :

Khoá tu Bát Quan trai giới và Lễ Vu Lan, trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, ( 09 và 10 tháng 08 năm 2014).

Kính mời tất cả quý Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu về tham dự để nghe pháp thoại sách tấn tiến tu đạo giác ngộ giải thoát.

Nam Mô A Di Đà Phật.