Một Ngày Tu Học Tại Khu Vực Bolsa, Thành Phố Westminster, California Tháng 10, Ngày 25 Năm 2014, Tại Hội Trường Của Trường Học Gavin High School, Tại Địa Điểm 9802 Bishop Place Westminster, CA 92683, Từ 9:00AM Giờ Sáng Đến 6:00PM Chiều. 

Ban Tổ Chức, Trân Trọng Kính Mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan thể Qúy Đồng Hương Phật Tử quy tựu về tham dự. 

Kính Xin Qúy Vị Vui Lòng Liên Lạc Để Biết Thêm Chi Tiết Khóa Tu: 

Thầy Tuệ Định 760-718-9674     
Sư Cô Hồng Đức 714-883-2986     
Thiện Hội 714-548-6696     
Liễu Tịnh 858-380-6468     
Gia Lê 626-235-7910 hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.