Hình Mẫu Tuợng A Di Đà Phật, Conroe Texas

Hình Mẫu Tuợng A Di Đà Phật, Conroe Texas Hình Mẫu Tuợng A Di Đà Phật, Conroe Texas

Hình Mẫu Tuợng A Di Đà Phật, Conroe Texas 

Ghi chú: Tuợng Phật A Di Đà Indio cũng sẽ giống như hình mẫu này.

 

Read 3624 times Last modified on Thursday, 01 January 2015 20:16