Khóa Tu Chandler, Arizona. Tháng 1 Ngày 17 Đến Tháng 1 Ngày 18 Năm 2015,

Kính Bạch Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan Thể Qúy Đồng Hương Phật Tử.

Với Sự Hướng Dẩn Của Thầy Thích Thông Lai, Khóa Tu Sẽ Dược Tổ Chức 2 Ngày, Từ Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng 1 Đến Chủ Nhật Ngày 18 Tháng 1 năm 2015. Thầy Trụ Trì và Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan Thể Qúy Đồng Hương Phật Tử Quy Tựu Về Tham Dự.

Khóa Tu Học Hoàn Toàn Miễn Phí.

 

Qúy Vị Ở Xa Mua Vé Bay Về Phi Trường Phoenix {PHX} Ban Tổ Chức Sẽ Đón, Đưa Khi Đến Và Về. Kính Xin Qúy Vị Ở Các Vùng Phụ Cận và Xa Đến Tham Dự, Hoan Hỷ Liên Lạc Ban Tổ Chức Ghi Danh Trước, Để Tiện Việc Ban Tổ Chức Sắp Xếp.

Kính Xin Qúy Vị Liên Lạc Để Ghi Danh.

   Liễu Từ: 602-410-5004

   Học: 623-330-5921

   Nguyên Nghiêm:602-295-6541

   Liễu Ngộ: 480-652-9728

 

Riêng Phật Tử Ở California Liên Lạc Thiên Hội Để Lo Xe Đưa Đón.

   Thiên Hội: 714-548-6696

 

Kính mời quí vị xem chương trình: Chương Trình Tu Học Arizona