Khóa Tu Tưởng Niệm 40 Năm Ly Hương Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hải Ngoại, Tại Làng Di Đà Conroe, Texas. 12081 Doty Dr. Conroe, TX 77303 (936) 264-2596
 
Kính Bạch Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan Thể Qúy Đồng Hương Phật Tử,
 
Với Sự Hướng Dẩn Của Thầy Thích Thông Lai, Khóa Tu Sẽ Được Tổ Chức 3 Ngày, Từ Ngày 22 Tháng 5, 2015 Dương Lịch Đến Ngày 24 Tháng 5, 2015 Dương Lịch.
 
Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai Cùng Ban Tổ Chức, Trân Trọng Kính Mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan Thể Qúy Đồng Hương Phật Tử Quy Tựu Về Tham Dự.
 
Khóa Tu Học Hoàn Toàn Miễn Phí.
 
Qúy Vị Mua Vé Bay Về Phi Trường George Bush, Texas {IAH}, Ban Tổ Chức Sẽ Đón, Đưa Khi Đến Và Về.
 
Kính Xin Qúy Vị Đến Tham Dự, Hoan Hỷ Liên Lạc Ban Tổ Chức Ghi Danh Trước, Để Tiện Việc Sắp Xếp Nơi Cư Trú.
 
Xin Qúy Vị Nhớ Mang Theo Y Áo (dành cho Những Phật Tử Đả Tu Xuất Gia Gieo Duyên)
 
***Ghi Chú: Trong Khóa Tu Này, Thượng Tọa Thích Thông Lai Sẽ Có Tổ Chức Hướng Dẩn Tu Thiền Đặc Biệt Của Mật Tông, Kim Cang Thừa, Qúy Phật Tử Muốn Tham Dự Tu Thiền, Xin Qúy Vị Ghi Danh Cho Ban Tổ Chức Biết Để Tiện Việc Sắp Xếp.
 
Đây Là Khóa Tu Đặc Biệt Thiền Tịnh Song Tu.
 
Kính Xin Qúy Vị Hoan Hỷ Liên Lạc Ghi Danh Và Biết Thêm Chi Tiết Khóa Tu:
 
Đạo Hữu Nguyên Trí: 215-500-2716 Hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sư Chú Tuệ Như: 760-718-9802
Đạo Hữu Diệu Thiện: 518-331-6317
Đạo Hữu Diệu Hạnh: 512-758-1570
 
Kính Mời Quí Vị Xem Chương Trình:
 
TuHoc40Nam2015_01TuHoc40Nam2015_02