Chủ Trì Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên, Thượng Tọa Thích Thông Lai với Tâm Nguyện mang Giáo Pháp của Đức Phật Diển Giải cho tất cả đại chúng hiểu thấu được Huyền Nghĩa Vi Diệu trong Lời Phật dạy và khai mở Pháp Huệ để mang lại chút An Lạc trong cuộc sống của Phật Tử thời mạt Pháp.

Thung Lũng Hoa Vàng, Thành Phố San Jose là nơi Phật Tử có rất nhiều căn cơ và chủng tử Phật Pháp sâu dày. Vì vậy, hàng năm Chủ Trì Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên thường trở về đây để Tổ Chức Pháp Hội và Khai Giảng Kinh Pháp Đại Thừa.

 

Năm nay, Pháp Hội sẽ được Tổ Chức tại:

Hội Trường YERBA BUENA HIGH SCHOOL
      1885 Lucretia Ave
      San Jose, CA 95122
 

Ngày Thứ Bảy 24 và Chủ Nhựt 25 Tháng 10 Năm 2015.

Kính mời các Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử vân tập về tham dự.
Quý Vị đến tham dự Pháp Hội xin liên lạc ghi danh với Ban Tổ Chức để tiện việc sắp xếp.
  • Tuệ Hỷ(408) 806-3507
  • Từ Hương (408) 646-6824
  • Đạo Quang (408) 314-9550
  • Thiện Dũng (707) 386-2945

Theo thông lệ, tất cả Pháp Hội do Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên Tổ Chức đều hoàn toàn miển phí và các Phật Tử đã Xuất Gia Gieo Duyên ở những Khóa Tu Học trước xin mang theo Y Áo.

Ban Tổ Chức Pháp Hội San Jose Kính Mời.

 

KhoaTuSanJose2015