Một Ngày Tu Học Tinh Hoa Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Do Thầy Thích Thông Lai Hướng Dẩn Tại Khu Vực Bolsa, Thành Phố Westminster, California Tháng 11, Ngày 22, Chủ Nhật, Năm 2015, Tại Hội Trường Của Trường Học Gavin High School, Tại Địa Điểm 9802 Bishop Place, Westminster, CA 92683, Từ 9:00AM Giờ Sáng Đến 6:30PM Chiều.

 

Ban Tổ Chức, Trân Trọng Kính Mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan Thể Qúy Đồng Hương Phật Tử Quy Tựu về Tham Dự.

 

Kính Xin Qúy Vị Vui Lòng Liên Lạc Để Biết Thêm Chi Tiết Khóa Tu:

Sư Cô Hồng Đức: 714-883-2986     

Thiện Hội: 714-548-6696     
Liễu Tịnh: 858-380-6468 

KhoaTuSanJose2015