Lịch Chùa Tầm Nguyên III

 • Sinh Hoạt Chùa Tầm Nguyên III +

  .... ???

  Read More
 • Sinh Hoạt Chùa Tầm Nguyên I +

  THỨ BẢY (tạm hoãn)

  CHỦ NHẬT
  10:00am --> 11:00am - Niệm Phật A-di-đà
  11:30am --> 01:00pm - Thuyết Pháp/Cầu Siêu/Cầu An
  01:00pm --> 01:50pm - Thọ Trai
  04:00pm --> 05:00pm - Thí Thực Cô Hồn

  THƯỜNG NHẬT
  06:00am --> 07:00am - Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  07:00am --> 08:30am - Tụng Kinh Pháp Hoa
  07:30pm --> 09:30pm - (Thứ Hai, Tư, Sáu) Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

  - (Thứ Ba, Năm, Bảy) Niệm Hồng Danh A-di-đà Phật:
  • Ngồi niệm Phật 1 tiếng
  • Kinh Hành 30 phút
  • Lạy Hải Triều Âm 30 phút

  14 VÀ CUỐI THÁNG TA
  7:30pm - Sám Bái Hồng Danh (108 lạy)

   

  Read More
 • 1

Read 7604 times Last modified on Monday, 24 December 2012 19:05